Adres siedziby spółki:

1i2 System Sp. z o.o.
Gliczarów Górny 153
34-425 Biały Dunajec

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000388776

REGON: 121554590
NIP: 7361710614

Kapitał zakładowy:5000 zł.

Konto bankowe:
IdeaBank: 30 1950 0001 2006 0610 7529 0004

Biuro:
biuro@1i2.pl
tel: 185211387